REGULAMIN 
I.  Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://www.helpinghands.com.pl należy do firmy Helping Hands Filip Maciejewski z siedzibą ul. Smetany 12/43 92-503 Łódź NIP: 727-149-85-82 REGON: 472 347 347 (dalej „Sklep SlubneZakupy.pl”). 
Biuro Sklepu helpinghands.com.pl mieści się pod adresem: 95-020 Justynów ul. Lawendowa 9. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

2. Kontakt do Sklepu: helping_hands@gazeta.pl tel. 798 97 00 76. Telefony czynne są w godzinach pracy biura: pon-pt 9-16.
3.  Korzystanie z usług helpinghands.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II.  Informacje o ochronie danych osobowych

1.  Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Helping Hands w celu realizacji zamówienia, informowania o jego etapie, a także przesyłania innych informacji dotyczących asortymentu Sklepu.

2.  Dane osobowe Klientów są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

3.  Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy Helping Hands korespondencji drogą elektroniczną oraz tradycyjną – na adres podany w formularzu zamówienia. 

4.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

5.  Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych firmy helping Hands ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania. 

III.  Oferta i ceny

1.  Artykuły oferowane przez Sklep helpinghands.com.pl są fabrycznie nowe.

2.  Wszystkie ceny prezentowane w sklepie helpinghands.com.pl są cenami brutto wyrażonych w złotych polskich i zawierają stosowną stawkę podatku VAT.

3.  Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy zamawianych produktów. Koszty dostawy są określone w aktualnym cenniku dostaw dostępnym na stronie internetowej „Dostawa towarów” Sklepu helpinghands.com.pl. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy jeśli zamówienie spełnia określone w cenniku warunki, w szczególności gdy wartość zamówienia przekroczy określony próg minimalny.

4.  Ceną obowiązującą Klienta jest cena podana na stronie internetowej Sklepu helpinghands.com.pl w chwili składania przez niego zamówienia.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie helpinghands.com.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

6. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu helpinghands.com.pl jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 IV.  Formy płatności

1.  W sklepie helpinghands.com.pl Klient może dokonać płatności: - podczas składania zamówienia bezpośrednim przelewem bankowym- lub po złożeniu zamówienia przelewem bankowym - lub "za pobraniem" 
2. Konto do wpłat za zamówienia:
Bank: PKO BP
Nr rachunku (IBAN): 03 1020 3378 0000 1902 0225 5750
Odbiorca: Filip Maciejewskiul. Smetany 12/4392-503 Łódź

V.  Zasady składania zamówień

1.  Firma Helping Hands prowadzi działalność handlową poprzez serwis http://www.helpinghands.com.pl

2.  Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza widocznego podczas składania zamówienia.

3.  Wymagane jest prawidłowe wypełnienie pól formularza. Obsługa Sklepu helpinghands.com.pl ma prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. W przypadku nie nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych zamówienie może zostać anulowane.

4.  Zamówienia mogą być składane przez system internetowy sklepu, telefonicznie lub poprzez email.

5.  W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, firma Helping Hands zastrzega sobie prawo do anulowania i usunięcia zamówienia.

6.  Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

7.  Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie danych wpisanych w formularzu zamówienia oraz projekt do akceptacji. Jeśli Klient nie otrzyma takiego potwierdzenia powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu.

8.  Jeśli występują wątpliwości za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

9.  Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie Sklepu helpinghands.com.pl lub u dostawców sklepu.

10.  Klient Sklepu helpinghands.com.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W razie braku danego produktu zostanie on poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.

11.  Sklep helpinghands.com.pl przyjmuje zamówienia w systemie automatycznym przez internet pod adresem www.helpinghands.com.pl  24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.

12.  Wysyłając zamówienie do helpinghands.com.pl  kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje. 

VI.  Zasady dostawy zamówień

1.  Sklep helpinghands.com.pl dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2.  Koszty przesyłki są określone na stronie Koszty wysyłki sklepu helpinghands.com.pl oraz przedstawione do akceptacji Klienta w chwili składania zamówienia.

3.  Przy każdym towarze podany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. w trakcie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie Sklepu, Sklep skontaktuje się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

4.  W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

 VII.  Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1.  Z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zgodnie Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) może skorzystać Konsument – czyli osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

2.  Każdy Klient będący Konsumentem zgodnie z obowiązującą w ustawie definicją ma prawo do zwrotu całości lub części zamówienia bez podania przyczyny w terminie 10 dni od chwili otrzymania towaru. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub jego części.

3.  W przypadku chęci skorzystania z tego prawa Klient powinien wysłać zwracany towar na adres biura sklepu helpinghands.com.pl: Helping Hands ul. Lawendowa 9 95-020 Justynów w terminie 10 dni od momentu otrzymania towaru. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć Formularz Zwrotu Towaru z podaniem numeru zamówienia, danych zamawiającego oraz numer konta bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

4.  Zwracane towary Klient przesyła na swój koszt.

5.  Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.

6.  Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje Klientowi w przypadku zamówienia produktów personalizowanych lub zmienionych na jego szczególne żądanie (Art.10.ust.3.pkt.4 Ustawy). 

VIII. Warunki reklamacji (niezgodność towaru z zamówieniem)

1.  Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał nie jest zgodny z zamówieniem lub posiada wadę fizyczną, ma prawo do złożenia reklamacji. 

2.  Aby skorzystać z tego prawa Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z opisem przyczyn reklamacji oraz dokumentem potwierdzającym otrzymanie towaru od sklepu helpinghands.com.pl.

3.  Reklamowane towary Klient przesyła na swój koszt.

4.  Sklep helpinghands.com.pl  ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od chwili otrzymania reklamowanego towaru i powiadomi Klienta sposobie dalszego postępowania.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep helpinghands.com.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

IX. Warunki dochodzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez przewoźnika

1.  Zamówiony przez Klienta towar zostaje właściwie zabezpieczony i spakowany do przesyłki. Przesyłka jest oznaczana naklejkami ostrzegawczymi jeśli wymagają tego właściwości towaru i przekazana przez Sklep helpinghands.com.pl przewoźnikowi.

2. Zgodnie z ustawą „Prawo przewozowe” przewoźnik (firma kurierska) ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu od sklepu helpinghands.com.pl (nadawcy) aż do jej wydania Klientowi (odbiorcy).

3. Klient powinien zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę oraz sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. Tylko wtedy istnieje możliwość spisania Protokołu Szkody, który jest podstawą do żądania roszczeń od przewoźnika z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłki.

4. Ewentualne szkody, zniszczenia lub braki w przesyłce Klient powinien opisać w formie Protokołu Szkody. Protokół taki posiada kurier dostarczający przesyłkę. 

5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na usługę przewozu. Może złożyć ją bezpośrednio u przewoźnika lub zrzec się tego prawa na rzecz helpinghands.com.pl 

6. Sklep helpinghands.com.pl  na życzenie Klienta może w jego imieniu złożyć reklamację do przewoźnika. Jeśli Klient chce skorzystać z tego udogodnienia należy przesłać na adres biura Sklepu helpinghands.com.pl :- oryginał Protokółu Szkody wypełniony i podpisany przez Klienta i kuriera- pisemne zrzeczenie się praw do odszkodowania przez Klienta (jako odbiorcy przesyłki) na rzecz firmy Helping Hands.

7. W przypadku otrzymania Protokołu Szkody od Klienta, Sklep helpinghands.com.pl  w ciągu 14 dni roboczych składa u przewoźnika reklamację na wykonaną przez niego usługę. Przewoźnik ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji w terminie 30 dni. 

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany zniszczonego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe podane przez Klienta w terminie 14 dni od chwili rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika.
UWAGA: Tylko przesyłka otwarta przy kurierze oraz sporządzony w momencie otwarcia przesyłki Protokół Szkody uprawniają do ewentualnych roszczeń Klienta w przypadku uszkodzenia lub braku towarów w przesyłce.
Jeśli Klient lub osoba Odbierająca wskazana przez Klienta w Zamówieniu przyjmie przesyłkę bez zastrzeżeń, podpisując się na liście przewozowym, potwierdza odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń spowoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wynikających z umowy przewozu.

X.  Ogólne warunki gwarancji (wady fabryczne produktu)

1.  Artykuły oferowane przez helpinghands.com.pl są fabrycznie nowe i mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:- korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep helpinghands.com.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo do Sklepu helpinghands.com.pl;- lub korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy, Sklepu helpinghands.com.pl, w związku z niezgodnością towaru z prezentacją produktu.

XI.  Postanowienia końcowe

1.  Sklep helpinghands.com.pl  dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, zdjęć,  itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez sklep helpinghands.com.pl.

2.  Sklep helpinghands.com.pl  nie odpowiada za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) – takie rozbieżności nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji i zwrotów.

3.  Sklep helpinghands.com.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili opublikowania nowego Regulaminu na stronach internetowych helpinghands.com.pl.

4.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5.  W sprawach nie określonych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

6. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt.